Loading the player...
  • Uploaded 2 years ago in the category Nhạc Hải Ngoại

    - Tác giả: Xóm đêm - Phạm Đình Chương.n- Track thứ 08 trong CD Hận Đồ Bàn - Tuyệt phẩm 3 - Trung tâm Phượng Hoàng số 56, năm 1994.

    ...

    - Tác giả: Xóm đêm - Phạm Đình Chương.n- Track thứ 08 trong CD Hận Đồ Bàn - Tuyệt phẩm 3 - Trung tâm Phượng Hoàng số 56, năm 1994.

  • # # đê# tuấ#
show more show less