Loading the player...

Quang Lê & Mai Thiên Vân - Nước Non Ngàn Dặm Ra Đi (Phạm Duy) PBN 90

 • Uploaded 7 months ago in the category Nhạc Quê Hương

  Quang Lê & Mai Thiên Vân - Nước Non Ngàn Dặm Ra Đi (Phạm Duy)nPARIS BY NIGHT 90 - Chân Dung Người Phụ Nữ Việt Namn©2007.

  Thuy Nga Productions.

  All Rights Re

  ...

  Quang Lê & Mai Thiên Vân - Nước Non Ngàn Dặm Ra Đi (Phạm Duy)nPARIS BY NIGHT 90 - Chân Dung Người Phụ Nữ Việt Namn©2007.

  Thuy Nga Productions.

  All Rights Reserved.

 • # quang# # &# mai# thiê# # nướ# non# ngà# dặ# ra# Đ# phạ# duy# pbn# 90
show more show less