Loading the player...

Cải lương: CÂY UYÊN ƯƠNG || Châu Thanh, Phượng Hằng, Vũ Linh, Bảo Trang, Tô Kiều lan, Diệp Lang

  • Uploaded 11 months ago in the category Cải Lương

    Audio cải lương: Cây Uyên Ương (Trần Giã, Cẩm Giang).nSoạn giả: Liên Tâm - Nguyên ThảonVới sự tham gia: Châu Thanh, Phượng Hằng, Vũ Linh, Bảo Trang, Tô Kiều lan

    ...

    Audio cải lương: Cây Uyên Ương (Trần Giã, Cẩm Giang).nSoạn giả: Liên Tâm - Nguyên ThảonVới sự tham gia: Châu Thanh, Phượng Hằng, Vũ Linh, Bảo Trang, Tô Kiều lan, Diệp Lang, Hùng Minh, Hoàng Tuấn...

  • # cả# ương:# cây# uyên# ƯƠng# ||# châ# thanh# phượng# hằng# # linh# bả# trang# # kiề# lan# diệ# lang
show more show less