Loading the player...

Cải lương: NGUYỆT HỔ VƯƠNG | Châu Thanh, Phượng Hằng, Vũ Linh, Linh Huệ, Linh Vương, Kiều Hoa

 • Uploaded 10 months ago in the category Cải Lương

  AUDIO CẢI LƯƠNG: NGUYỆT HỔ VƯƠNGnSOẠN GIẢ : YÊN HÀ.

  VỚI SỰ THAM GIA: CHÂU THANH, LINH HUỆ, VŨ LINH, KIỀU HOA, VƯƠNG LINH, PHƯỢNG HẰNG, HOÀI THANH, TUẤN ANH, PHÚ

  ...

  AUDIO CẢI LƯƠNG: NGUYỆT HỔ VƯƠNGnSOẠN GIẢ : YÊN HÀ.

  VỚI SỰ THAM GIA: CHÂU THANH, LINH HUỆ, VŨ LINH, KIỀU HOA, VƯƠNG LINH, PHƯỢNG HẰNG, HOÀI THANH, TUẤN ANH, PHÚ QUÝ, THANH HỒNG, GIAO CHÂU.

 • # cả# ương:# nguyỆt# hỔ# vƯƠng# |# châ# thanh# phượng# hằng# # linh# linh# huệ# vương# kiề# hoa
show more show less