Loading the player...
  • Uploaded 10 months ago in the category Cải Lương

    Cải Lương: Oan TìnhnNghệ Sị: Kim Tử Long, Ngân Huệ, Vũ Luân, Linh Tâm, Hồng Nga, Ngọc Giàu, Diệp Lang, Kiều Oanh, Minh Châu, Thanh Chiến, Bích Thủy, Linh Huyền

    ...

    Cải Lương: Oan TìnhnNghệ Sị: Kim Tử Long, Ngân Huệ, Vũ Luân, Linh Tâm, Hồng Nga, Ngọc Giàu, Diệp Lang, Kiều Oanh, Minh Châu, Thanh Chiến, Bích Thủy, Linh Huyền, Bé Xuân MainSubscribe us at:nwww.youtube.com/c/onlineblueoceanmusic

  • # cai# luong# oan# tinh
show more show less