Loading the player...

Tuyển Tập Những Trích Đoạn Cải Lương Hay Cổ Xưa Tuyệt Đỉnh Trước 1975

 • Uploaded 1 year ago in the category Cải Lương

  Tuyển Tập Những Trích Đoạn Cải Lương Hay Cổ Xưa Tuyệt Đỉnh Trước 1975nn01.

  Tô Ánh Nguyệtn02.

  Pháo Hồng Tiễn Bước Em Đin03.

  Mùa Xuân Ngủ Trong Đêmn04.

  Bên Cầu Dệ

  ...

  Tuyển Tập Những Trích Đoạn Cải Lương Hay Cổ Xưa Tuyệt Đỉnh Trước 1975nn01.

  Tô Ánh Nguyệtn02.

  Pháo Hồng Tiễn Bước Em Đin03.

  Mùa Xuân Ngủ Trong Đêmn04.

  Bên Cầu Dệt Lụan05.

  Đường Gươm Nguyên Bán06.

  Dốc Sương Mùn07.

  Mộng Bá Vươngn08.

  Nhi Nữ Ngộ Anh Hùngn09.

  Máu Nhuộm Sân Chùan10.

  Chiều Đông Gió Lạnh Vền11.

  Tiếng Hạc Trong Trắngn12.

  Manh Áo Quê Nghèo

 • # tuyể# tậ# những# trích# Đạ# cả# lương# hay# cổ# # tuyệ# Đỉnh# trướ# 1975
show more show less