Loading the player...

ÚT TRÀ ÔN GIỌNG CA ĐỂ ĐỜI - Trích Đoạn Cải Lương Xưa, Vọng Cổ Hay

 • Uploaded 1 year ago in the category Cải Lương

  ÚT TRÀ ÔN GIỌNG CA ĐỂ ĐỜI - Trích Đoạn Cải Lương Xưa, Vọng Cổ Haynn01.

  Ông Lão Chèo Đòn02.

  Gánh Nước Đêm Trăngn03.

  Gánh Chè Khuyan04.

  Lưu Bình Dương Lễn05.

  Tình

  ...

  ÚT TRÀ ÔN GIỌNG CA ĐỂ ĐỜI - Trích Đoạn Cải Lương Xưa, Vọng Cổ Haynn01.

  Ông Lão Chèo Đòn02.

  Gánh Nước Đêm Trăngn03.

  Gánh Chè Khuyan04.

  Lưu Bình Dương Lễn05.

  Tình Anh Bán Chiếun06.

  Đờin07.

  Ni Cô Và Lão Ăn Màyn08.

  Thích Ca Tầm Đạon09.

  Vắt Sữa Nai Nuôi Mẹn10.

  Đức Phật Thích Ca Ra Đờin11.

  Tình Phụ Tửn12.

  Tình Người Phu Xen13.

  Mưa Nắng Miền Đôngn14.

  Trụ Vương Thiêu Minh

 • # út# trà# ôn# giỌng# ca# ĐỂ# ĐỜi# trích# Đạ# cả# lương# # vọng# cổ# hay
show more show less