Loading the player...

Ca Cổ, Vọng Cổ Hơi Dài, Trích Đoạn Cải Lương Hay Nhất Của Các Nghệ Sĩ Hơi Dài Nổi Tiếng

 • Uploaded 1 year ago in the category Cải Lương

  Ca Cổ, Vọng Cổ Hơi Dài, Trích Đoạn Cải Lương Hay Nhất Của Các Nghệ Sĩ Hơi Dài Nổi Tiếng nn01.

  Bạch Viên Tôn Cácn02.

  Nàng Sonn03.

  Hàn Mặc Tửn04.

  Qua Cầu Thiên Mã

  ...

  Ca Cổ, Vọng Cổ Hơi Dài, Trích Đoạn Cải Lương Hay Nhất Của Các Nghệ Sĩ Hơi Dài Nổi Tiếng nn01.

  Bạch Viên Tôn Cácn02.

  Nàng Sonn03.

  Hàn Mặc Tửn04.

  Qua Cầu Thiên Mãn05.

  Đưa Em Về Quê Mẹn06.

  Trăng Hờn Tủin07.

  Cây Uyên Ươngn08.

  Đào Hoa Kháchn09.

  Bạc Tình Langn10.

  Lệnh Truy Nãn11.

  Tiềnn12.

  Tiễn Biệtn13.

  Bông Bí Vàngn14.

  Phấn Hương Đoạt Nhãnn15.

  Công Tử Bạc Liêun16.

  Máu Nhuộm Sân Chùa

 • # ca# cổ# vọng# cổ# # # trích# Đạ# cả# lương# hay# nhấ# củ# # nghệ# # # nổ# tiếng
show more show less