Loading the player...

Bức tâm thư - Tuấn Vũ & Ngọc Đan Thanh | version chuẩn

  • Uploaded 5 months ago in the category Nhạc Hải Ngoại

    - Tác giả: Bức tâm thư - Lam Phương.n- Track thứ 03 trong CD Cuộc Tình Xưa, Trung tâm NĐBD (Lệ Hằng 35), năm 1992.

    ...

    - Tác giả: Bức tâm thư - Lam Phương.n- Track thứ 03 trong CD Cuộc Tình Xưa, Trung tâm NĐBD (Lệ Hằng 35), năm 1992.

  • bứ â ư tuấ & ngọ Đ thanh | version chuẩ
show more show less