Loading the player...

Ngày mai tôi về - Tuấn Vũ | version chuẩn

  • Uploaded 2 years ago in the category Nhạc Hải Ngoại

    - Tác giả: Ngày mai tôi về - Hàn Châu.n- Track thứ 03 trong CD Tiếng hát để đời, trung tâm Phượng Hoàng số 11, năm 1991.

    ...

    - Tác giả: Ngày mai tôi về - Hàn Châu.n- Track thứ 03 trong CD Tiếng hát để đời, trung tâm Phượng Hoàng số 11, năm 1991.

  • # ngà# mai# ô# # tuấ# # |# version# chuẩ
show more show less